کمیته اجرایی سمینار

کمیته اجرایی

رئیس سمینار

دکتر امیرعلی حمیدیه

دبیر علمی سمینار

دکتر علیرضا فارسی نژاد، دکتر شهریار دبیری

دبیر اجرایی سمینار

دکتراحمدفاطمی،دکتر سعیدمحمدی،دکترمحمدحسین محمدی

مدیریت هنری سمینار

دکتر میثم ماهان ترک زاده

کمیته اجرایی سمینار

دبیرخانه و اطلاع رسانی

مهلاستارزاده، شهرزاد ذهتاب، مرضیه متقی، زهرا برزنگ،غلامحسین کشاورز

تبلیغات

دکترعلی درخشانی، مهسارهگشای، نرگس قاسمی مهر، فاطمه حسین پور

وب سایت

مهندس وحیده عرب فریدی

تشریفات

مهندس مجید حجری،دکترسارارستمی، شیماکاظم زاده،مهلا لشکری، مریم ثمره، زهرا موسوی،مهرناز کوهبنانی، بهارپارسی، فرزانه آرمین

کارگردانی مراسم

دکتر محمد علی محمدی

تدارکات و پشتیبانی

مجتبی سجادیان،ایمان بلوچی،حسین عنانی، صادق امیری، زهرا عامری

امور مالی

منورعلیزاده، مهسا ضیاءسیستانی

کارگاه های آموزشی

دکتر رضا وحیدی، نوشین پوریزدان پناه

مستندسازی

لیلا سالاری نزاد،مرضیه مجدزاده، محمد امین کمالی

کارپرازی

آقای امین زاده


حمایت کنندگان
کرمان بلوار 22 بهمن،دانشکده پزشکی افضلی پور، گروه هماتولوژی و علوم آزمایشگاهی
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان محفوظ اســـت
مجــری : شرکت فرآیند گستر نیوشا